Nieuws

Stichting Fakkelestafette Weert e.o. en stichting Muziekshow Weert staken activiteiten

Stichting Fakkelestafette Weert e.o. en stichting Muziekshow Weert staken activiteiten In september 2017 heeft de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. voor de 65e keer .....

Uitslag Samen Sterker

Campagne “Rabobank Samen Sterker”: stemmers bedankt!! Goed nieuws voor Fakkelestafette Weert en omstreken!Van 3 tot en met 17 oktober vond de stemperiode plaats van de .....

Werkstukken scholenproject 2017

De Weerter basisschoolleerlingen hebben in groep 7 (schooljaar 2016-2017) een werkstuk mogen maken rondom het thema 'vrede en vrijheid'. Een .....

MODEL VAN DE STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE:
Om u een beeld te geven van de huidige structuur van de organisatie van stichting Fakkelestafette Weert e.o. hebben wij de diverse onderdelen in een organigram weergegeven. Klik op
organisatiestructuur om het organigram te bekijken.

TAKEN VAN DAGELIJKS BESTUUR (DB):
Het DB heeft als doel het uitvoeren en bewaken van het uitgestippelde beleid van de gehele organisatie. Zij dragen zorg voor een controle op de voortgang van alle activiteiten. Daarnaast worden in het DB specifieke vraagstukken behandeld en contacten onderhouden. Gedacht moet hierbij worden aan het aanvragen van vergunningen en het onderhouden van contacten met gemeente en betrokken organisaties.

Het DB heeft een aantal werkgroepen ingericht die specifieke taken op inhoudelijk niveau uitvoeren. Hierbij moet worden gedacht aan de volgende werkgebieden:

 • Jeugdaangelegenheden;
 • PR, Website en Social Media;
 • Atleten;
 • Chauffeurs;
 • Facilitair;
 • Route en herdenkingen;
 • Herdenking Weerter Gevallenen;
 • Financiën.

Tweemaandelijks vindt een groot overleg plaats tussen DB en de voorzitters van de werkgroepen om de voortgang te bespreken.

Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit:
Hugo Lammers  voorzitter  
bestuur@fakkelestafette-weert.nl
Monique Caris-Frenken secretaris  
info@fakkelestafette-weert.nl
Theo Nouwen  penningmeester 
penningmeester@fakkelestafette-weert.nl
Cyrille Morreau  vice-voorzitter, lid
Eric van den Kerkhof, lid

Ambassadeurs
Los van de werkgroepen kent de stichting Fakkelestafette het begrip "Ambassadeurs". Deze ambassadeurs worden op persoonlijke titel voor deze taak gevraagd op grond van hun ervaringen uit het verleden ten aanzien van de Fakkelestafette. Daarnaast zijn zij gevraagd vanwege hun netwerk dat van belang kan zijn voor de activiteiten van de Fakkelestafette. De ambassadeurs (maximaal 5 in getal) houden het reilen en zeilen van alle werkgroepen in de gaten. Zij hebben zowel een adviserende als een stimulerende taak. Zij kunnen initiatieven inbrengen. De ambassadeurs hebben ten alle tijden een adviserende stem.

Momenteel kent de Fakkelestafette 3 ambassadeurs:

 • Ger Barents;
 • Harry Meeuwissen;
 • Harrie Timmermans.