Nieuws

reünie 22 september 2018

Stichting Fakkelestafette Weert e.o. organiseerde zaterdag 22 september een reünie in de SooS. Eenieder die de de afgelopen 65 jaar op .....

AVG en Reunie

Graag informeren wij over het meest recente nieuws dat wij u te melden hebben.

 

AVG en uw gegevens

U heeft wellicht de afgelopen weken al genoeg gehoord over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeheer) en de gevolgen daarvan voor verenigingen en stichtingen. Ook wij doen er natuurlijk alles aan om uw privacy te waarborgen.

Vanwege het feit dat uw gegevens bij ons bekend zijn heeft u deze e-mail ontvangen.
Wenst u dat uw gegevens niet langer bij ons bewaard blijven, stuur dan een e-mail naar info@fakkelestafette-weert.nl met het verzoek tot verwijdering van uw gegevens uit ons adressenbestand. Wij geven dan direct gehoor aan uw verzoek.

Wij wijzen u er verder ook op dat u akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens, voor zover deze gevraagd zijn, bij aanmelding voor diverse activiteiten. 

Reünie
Zoals tijdens de laatste Fakkelestafette in september 2017 al is aangekondigd gaan wij ter afsluiting van onze activiteiten nog een reünie organiseren voor iedereen die op enigerlei wijze de afgelopen 65 jaar betrokken is geweest bij de Fakkelestafette. Deze reünie zal plaatsvinden op zaterdag 22 september 2018, vanaf 19.00 uur, en wordt gehouden bij De SooS aan de Markt in Weert. Tijdens deze reünie gaan we lekker bijkletsen, maar u heeft ook de mogelijkheid om oude foto’s en films te bekijken. Daarnaast hebben we nog wat souvenirs van afgelopen jaren die we op die avond hopelijk aan een geïnteresseerde mogen meegeven.

Omdat we graag willen weten op hoeveel mensen we die dag mogen rekenen is het de bedoeling dat u zich hiervoor aanmeldt. We hebben hiervoor een e-mailadres in het leven geroepen, te weten reunie@fakkelestafette-weert.nl

Komt u naar de reünie? Hartstikke leuk! Geef dan even uw naam, adres en telefoonnummer door op bovenstaand e-mailadres en vermeld daarbij dan ook even met hoeveel mensen u naar de reünie komt.

De komende maanden zullen we ook via andere kanalen reclame maken voor deze reünie. We hopen op een mooie opkomst! 

Fakkelestafette in gemeente Cranendonck

De werkgroep Cranendonck heeft in 2017 al aangegeven de mogelijkheid te willen bezien om zelf een Fakkelestafette te organiseren binnen de gemeente Cranendonck. Zij zijn inmiddels vergevorderd in deze organisatie en zijn voornemens de Fakkelestafette op zaterdag 22 september 2018 (overdag) te organiseren.

Vanuit onze organisatie wordt al door diverse mensen medewerking hieraan verleend en dit juichen wij al bestuur natuurlijk alleen maar toe. De werkgroep Cranendonck onderhoudt ook nauw contact met het bestuur over hun plannen maar organiseert dit ‘nieuwe’ evenement volledig op eigen titel.

Zodra er meer bekend is over het definitieve programma van de herdenkingstocht in Cranendonck zal dit ook via de bekende kanalen en de media worden gecommuniceerd.

Fietstocht langs diverse monumenten

Vanuit de stichting Fakkelestafette Weert e.o. en de ambassadeurs van de Fakkelestafette is het idee gelanceerd om een fietstocht uit te zetten langs diverse monumenten die wij tot dit jaar bezochten tijdens onze jaarlijkse Fakkelestafette. Zij zijn dan ook in een werkgroep aan de slag gegaan met de bestaande routes en hebben hier een mooie nieuwe fietsroute op gebaseerd.

Een routebeschrijving als ook een beschrijving van de monumenten die onderweg gepasseerd worden, zijn opgenomen in een handzaam boekje. Dit boekje zal via diverse locaties verspreid worden onder belangstellende fietsers. Te denken valt hierbij aan toeristische instanties maar bijvoorbeeld ook aan diverse fietscafé’s.

Fietsers kunnen zelf bepalen op welke dag zij de fietsroute gaan afleggen. Het idee is echter ook om jaarlijks op één dag extra activiteiten te organiseren langs deze fietsroute, bijvoorbeeld door het aanbieden van sprekers bij de diverse monumten onderweg.

Zodra er meer bekend is over de verspreiding van de fietsroute-boekjes en een eventuele ‘georganiseerde’ fietstocht wordt u hierover verder geïnformeerd.

Tot slot

Wij hopen uw interesse gewekt te hebben in één of meerdere van onze activiteiten en verwelkomen u dan ook graag daarbij. We zien uw aanmelding voor de reünie graag tegemoet!

Stichting Fakkelestafette Weert e.o.
Het bestuur