Nieuws

AVG en Reunie

Graag informeren wij over het meest recente nieuws dat wij u te melden hebben. AVG en uw gegevensU heeft wellicht de .....

Aan iedereen die de Fakkelestafette Weert e.o. graag in zijn hart sluit.

Weert, 2017

Onderwerp: Fakkel-familielid 2017

Beste medewerker/medewerkster aan de Fakkelestafette,

Om de Fakkelestafette financieel mogelijk te maken zijn er in de loop van de jaren veel verschillende activiteiten ontwikkeld. Zonder financiële ondersteuning is het moeilijk een organisatie als deze draaiende te houden. Hierover gaat deze brief.

Loterij

Zoals ongetwijfeld bekend zijn we in 2015 gestopt met de loterij. Aan een traditie van vele jaren is een einde gekomen. Oorspronkelijk werden de loten door de deelnemers en vrijwilligers enthousiast aan familie en bekenden verkocht. Omdat bleek dat veel ‘lotenverkopers’ de loten zelf afnamen en we het niet wenselijk vonden dat de loterij een ‘verplichte’ bijdrage voor de medewerkers aan de Fakkelestafette zou worden, hebben we als bestuur besloten te stoppen met de loterij. Uiteraard stellen we vrijwillige financiële bijdragen van medewerkers zeer op prijs. Hiervoor is de actie Fakkel-familielid opgestart.

Fakkel-familielid

Om ook in de toekomst een structurele financiële basis voor de Fakkelestafette te garanderen zijn we ook dit jaar op zoek naar mensen die in financiële zin bij willen dragen. We noemen deze begunstigers Fakkel-familielid. We hopen ook op deze manier betrokkenheid van alle medewerkers te creëren. Je wordt Fakkel-familielid als je een bijdrage doet uit een van de volgende categorieën:

- € 15,00
- € 25,00
- € 50,00
- bijdrage hoger dan € 50,00.

Je kunt een bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer NL83 RABO 0176 9406 26 ten name van stichting Fakkelestafette Weert en omstreken.

Familie en vrienden

Natuurlijk houden we van grote families. Mogelijk wil je zelf als medewerker tevens Fakkel- familielid worden. Daarnaast willen we je vragen om deze actie bij familie en vrienden onder de aandacht te brengen. Dit kan onder andere met bijgevoegd aanmeldformulier.
Op onze website www.fakkelestafette-weert.nl vind je informatie en een digitaal aanmeldformulier. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd ..... en hoe meer financiële ondersteuning voor de Fakkelestafette.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over deze actie of heb je behoefte aan papieren aanmeldformulieren ? Neem dan contact op met ons secretariaat. Dit kan door een e-mail naar info@fakkelestafette-weert.nl te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van de stichting Fakkelestafette Weert e.o.,Theo Nouwen
Penningmeester
 
 

WORDT JE OOK EEN FAKKEL-FAMILIELID?

 

De Fakkelestafette Weert wordt al jaren mogelijk gemaakt door de vrijwillige medewerking van vele deelnemers. Maar ook op financieel gebied zoeken we vrijwillige ondersteuning.

Bijdragen in een succesvolle toekomst

Ook jij kunt deel uitmaken van de grote Fakkelestafette-familie. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat de Fakkelestafette in haar nieuwe vorm nog jarenlang kan zorgen voor een gedenkwaardige herdenking van de bevrijding van Weert en een viering van de vrijheid in zijn algemeen.

Hoe kun je ons ondersteunen?

Door het overmaken van een vrijwillige bijdrage op ons bankrekeningnummer
NL83 RABO 0176 9406 26.

     Wat bieden wij als tegenprestatie voor de bijdrage?

 Je wordt Fakkel-familielid en maakt daarmee deel uit van de grote Fakkelestafette-familie;
-  Je ontvangt een gratis abonnement op onze nieuwsbrief;

-  Je wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij start en aankomst van de Fakkelestafette. 

En nu?

We doen je een suggestie voor een financiële bijdrage met onderstaande keuzemogelijkheden:

  • Donatie van € 15,00 per jaar;
  • Donatie van € 25,00 per jaar;
  • Donatie van € 50,00 per jaar;
  • Donatie van meer dan € 50,00 per jaar.

Je kunt de bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer NL83 RABO 0176 9406 26 ten name van stichting Fakkelestafette Weert e.o..

Wil je in aanmerking komen voor onze tegenprestaties ? Graag ontvangen wij dan naam, adres,
e-mailadres en de keuze voor een donatiebedrag. Je kunt hiervoor dit formulier gebruiken.