Nieuws

Stichting Fakkelestafette Weert e.o. en stichting Muziekshow Weert staken activiteiten

Stichting Fakkelestafette Weert e.o. en stichting Muziekshow Weert staken activiteiten In september 2017 heeft de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. voor de 65e keer .....

Uitslag Samen Sterker

Campagne “Rabobank Samen Sterker”: stemmers bedankt!! Goed nieuws voor Fakkelestafette Weert en omstreken!Van 3 tot en met 17 oktober vond de stemperiode plaats van de .....

Werkstukken scholenproject 2017

De Weerter basisschoolleerlingen hebben in groep 7 (schooljaar 2016-2017) een werkstuk mogen maken rondom het thema 'vrede en vrijheid'. Een .....

Auteursrecht en databankenrecht

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen. Het auteursrecht c.q. databankenrecht op de op deze website gepubliceerde artikelen en informatie berust bij Stichting Fakkelestafette Weert en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting Fakkelestafette Weert en/of de auteur is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijk. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerder artikelen en informatie kan resulteren in civiel- of strafrechterlijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

Links naar informatie van Stichting Fakkelestafette Weert

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op de site van Stichting Fakkelestafette Weert.  Hieronder valt ook "deep-linking", waarbij de links naar specifieke artikelen of pagina's verwijzen. Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de site van Stichting Fakkelestafette Weert verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan om pagina's van de site van Stichting Fakkelestafette Weert in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek waarbij de "Look & Feel" van de site van Stichting Fakkelestafette Weert wordt aangetast.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een email sturen aan info@fakkelestafette-weert.nl