Nieuws

Reünie 22 september 2018


AVG en Reunie

Graag informeren wij over het meest recente nieuws dat wij u te melden hebben. AVG en uw gegevensU heeft wellicht de .....

De Fakkelestafette Weert wordt al jaren mogelijk gemaakt door de vrijwillige medewerking van vele deelnemers. Maar ook op financieel gebied zoeken we vrijwillige ondersteuning.

Bijdragen in een succesvolle toekomst

Ook u kunt deel uitmaken van de grote Fakkelestafette-familie.  Samen kunnen we er dan voor zorgen dat de Fakkelestafette in haar nieuwe vorm nog jarenlang kan zorgen voor een gedenkwaardige herdenking van de bevrijding van Weert en viering van de vrijheid in zijn algemeen.

Hoe kunt u ons ondersteunen?

Door het overmaken van een vrijwillige bijdrage op ons rekeningnummer 17.69.40.626 ten name van Fakkelestafette Weert.

Wat bieden wij u als tegenprestatie voor uw donatie?

-          u bent lid van de grote Fakkelestafette � familie en bent een
           �Financi�le Fakkeldrager�

-          u ontvangt een gratis abonnement op onze nieuwsbrief
-          u wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij start en aankomst van
           toekomstige edities van de Fakkelestafette

 

Doet u een donatie van � 15,- ?
Doet u een donatie van � 25,- ?
Doet u een donatie van � 50,- ?
Doet u een donatie van � ....,- (zelf te bepalen bedrag) ?
Dan waarderen wij u met een bijzonder symbooltje als dank voor uw bijdrage.

En nu?

U kunt uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer. Wilt u in aanmerking komen voor onze tegenprestatie? Mail ons dan op info@fakkelestafette-weert.nl

Graag ontvangen wij dan uw naam, adres en emailadres of vul onderstaand formulier in en vul bij opmerkingen in:  "Ik word financi�le Fakkeldrager en maak over."

€ 15,00 € 25,00 € 50,00