Nieuws

AVG en Reunie

Graag informeren wij over het meest recente nieuws dat wij u te melden hebben. AVG en uw gegevensU heeft wellicht de .....

Voorwaarden Werkstukken Scholenproject

Met het inleveren van het werkstuk gaan de kinderen en hun ouder(s)/wettelijke verzorger(s) ermee akkoord dat het werkstuk tijdelijk eigendom wordt van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. 

 

Het bestuur van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. kan niet garanderen dat een werkstuk kapot of verloren gaat . Dit is omdat de werkstukken gedurende een periode meerdere keren verplaatst moeten worden van de ene locatie naar de andere locatie. Het bestuur kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of het beschadigd raken van werkstukken.  Het spreekt natuurlijk voor zich dat de werkstukken met de grootste zorg worden behandeld. Het is echter wel verstandig hier rekening mee te houden.

 

Stop GEEN kostbare officiële spullen bij de werkstukken maar kopietjes en maak van de werkstukken zoveel als mogelijk een kopie of een foto.

 

Wil het kind het door hem of haar gemaakte werkstuk weer terug hebben? Dan kan dit vanaf de laatste zondag van oktober 2017 tot en met de laatste zondag van februari 2018 weer opgehaald worden. Op de website van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. zal hierover tegen die tijd nog informatie te vinden zijn.

 

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat de directie van Bibliocenter Weert beslist of werkstukken wel of niet tentoongesteld mogen worden in het Bibliocenter. De directie kan hiertoe besluiten als het werkstuk niet voldoet aan de algemeen geldende normen en waarden.