Nieuws

AVG en Reunie

Graag informeren wij over het meest recente nieuws dat wij u te melden hebben. AVG en uw gegevensU heeft wellicht de .....

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Stichting Fakkelestafette Weert e.o.
Volderstraat 8, 6006 KX Weert

KvK Roermond nr. 41068304 

Rabobank bankrekeningnr. NL 83 RABO 0176 9406 26

Stichting Muziekshow Weert
Volderstraat 8, 
6006 KX Weert

KvK Roermond nr. 41068303
Rabobank bankrekeningnr. 
NL 12 RABO 0176 9282 27

Onze Stichting is begiftigd met de Penning van Verdienste van de Gemeente Weert

 

Om u goed van dienst te kunnen zijn en uw specifieke vraag goed en snel te kunnen beantwoorden vindt u hieronder de e-mail gegevens waar u ons kunt bereiken.

Waarvoor en waar kunt u ons bereiken:

Algemene informatie:                                            Algemene informatie 

Bestuurlijke informatie:                                         Bestuur

Financi�le informatie:                                            Penningmeester

Informatie scholenproject:                                    Scholenproject

Informatie muzikale activiteiten:                           Muziek

Alles wat te maken heeft met PR, de Website en het Info-bulletin:    
Redactie