Nieuws

Werkstukken scholenproject 2017

De Weerter basisschoolleerlingen hebben in groep 7 (schooljaar 2016-2017) een werkstuk mogen maken rondom het thema 'vrede en vrijheid'. Een .....

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Stichting Fakkelestafette Weert e.o.
Volderstraat 8, 6006 KX Weert

KvK Roermond nr. 41068304 

Rabobank bankrekeningnr. NL 83 RABO 0176 9406 26

Stichting Muziekshow Weert
Volderstraat 8, 
6006 KX Weert

KvK Roermond nr. 41068303
Rabobank bankrekeningnr. 
NL 12 RABO 0176 9282 27

Onze Stichting is begiftigd met de Penning van Verdienste van de Gemeente Weert

 

Om u goed van dienst te kunnen zijn en uw specifieke vraag goed en snel te kunnen beantwoorden vindt u hieronder de e-mail gegevens waar u ons kunt bereiken.

Waarvoor en waar kunt u ons bereiken:

Algemene informatie:                                            Algemene informatie 

Bestuurlijke informatie:                                         Bestuur

Financi�le informatie:                                            Penningmeester

Informatie scholenproject:                                    Scholenproject

Informatie muzikale activiteiten:                           Muziek

Alles wat te maken heeft met PR, de Website en het Info-bulletin:    
Redactie