Nieuws

reünie 22 september 2018

Stichting Fakkelestafette Weert e.o. organiseerde zaterdag 22 september een reünie in de SooS. Eenieder die de de afgelopen 65 jaar op .....

Hieronder vindt u een opsomming van wetenswaardigheden vanaf
de start van de Fakkelestafette

 1953  Start van de Fakkelestafette
 1956  Rode Kruis medewerking
          Bezoek aan Luik
 1960  Start deelname Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
 1965  Estafette Brussel - Weert
 1969  Voor het eerst nemen atletes deel
 1975  Herbegraving Georges Vandermeulen te Glabbeek
 1978  1st Herdenking Rumolduskapel
 1981  Jumelage met Sint Truiden
 1982  Adoptie Rumolduskapel 
          Lei de Borgie wordt beschermheer
 1983  1e Scholenproject  
 1984   Start van de nachtploeg
 1987   Start dames in de nachtploeg 
          1e Muziekshow Weert 
 1989   Estafette wordt opgedragen aan Wim Kneepkens 
           Overnachting gastgezinnen in Bilzen
 1992   Marmeren plaquetten in Rumolduskapel 
           Manneke Pis krijgt pakje van AVW
 1993   Marmeren plaat kunstwerk in Rumolduskapel
 1995   Muziekshow naar de van Hornekazerne 
           Dodenappel door jeugd 
           Duivenwedstrijd Brussel-Weert
 1996   Oprichting stichtingen 
           Estafette wordt opgedragen aan Len Carrington
 1997   Er wordt een documentaire over de Fakkelestafette gemaakt
 1998   Fototentoonstelling en gedichten jeugdproject in stadhuis
 1999   Start informele bijeenkomst (Poort van Limburg)
 2000   Fototentoonstelling en gedichten Openbare Bibliotheek Weert 
           Start jeugdgebeuren zaterdagmiddag voor stadhuis 
           Overlijden beschermheer Lei de Borgie
 2001   Onthulling Estafettebeeld (Loper) 
           Uitreiking loperbeeldje aan Familie de Borgie (1e) 
           Uitreiking loperbeeldje aan Eugene Vanhees
 2002   50 jaar Fakkelestafette 
           Uitreiking loperbeeldje aan Ber Theunissen 
           Uitreiking loperbeeldje aan Ger Barents 
           Start Mini Estafette in en om Weert 
           Penning van Verdiensten van de Gemeente Weert
 2003   Uitreiking loperbeeldje aan AVW
 2004   Uitreiking loperbeeldje aan KMS 
           Uitreiking loperbeeldje aan Harmonie St. Joseph Weert-Zuid
 2005   Ber Theunissen wordt benoemd tot erevoorzitter
 2007   25 jaar scholenproject 
           Uitreiking loperbeeldje aan Hennie en Kitty Janssen 
           Muziekshow nieuwe vorm
           Hugo Lammers aanvaard voorzitterschap 
           Website Online
 2008   Scholenproject nieuwe vorm
 2010   Overlijden erevoorzitter Ber Theunissen
 2011  
Manneke Pis draagt voorhet 20ste jaar op rij het pakje van AVW
           25ste Muziekshow Weert
           10Mini Estafette Weert
2012    60 jaar Fakkelestafette
Laatste Fakkelestafette van Weert naar Brussel
           en terug naar Weert
2013    Fakkelestafette Weert en omstreken (nieuwe vorm)