Nieuws

reünie 22 september 2018

Stichting Fakkelestafette Weert e.o. organiseerde zaterdag 22 september een reünie in de SooS. Eenieder die de de afgelopen 65 jaar op .....

Overdragen vlam aan Werkgroep Cranendonk

Op vrijdagmiddag 21 september werd in de Sint Martinuskerk het “vuur” dat in 2012 van de “eeuwige vlam” bij het

graf van de Onbekende Soldaat te Brussel gehaald werd, overgedragen aan de werkgroep Cranendonck die hiermee

hun Fakkel ontstaken op zaterdag 22 september voor hun Herdenkingstocht Cranendonck.

Deken Franken overhandigde het vuur dat destijds aan de Godslamp werd overgedragen aan Ger Barents en de

verder aanwezige leden van de werkgroep Cranendonck (Jen Adams, Jan Verheijden, Neeltje Horst en Toon van Cranenbroek).

Namens de Stichting Fakkelestafette weert e.o. was voorzitter Hugo Lammers aanwezig.

Na de Herdenkingstocht Cranendonck is het vlam overgedragen aan de Godslamp van de Onze Lieve vrouw Visitatie kerk

te Budel.

Foto's Monique Duisters