Nieuws

reünie 22 september 2018

Stichting Fakkelestafette Weert e.o. organiseerde zaterdag 22 september een reünie in de SooS. Eenieder die de de afgelopen 65 jaar op .....

DE ERE-FAKKELDRAGER

Op de informele bijeenkomst na afloop van de “eerste estafette nieuwe stijl” in zaal Amicitia was een tevreden stemming. Iedereen was overtuigd dat deze nieuwe estafette goed was verlopen, men had er een goed gevoel van. Na een goede “tas koffie” kwam er een pilsje of iets anders aan te pas. En het moet worden gezegd: deze estafette had wat losgemaakt. Vele ideeën allemaal ter verbetering werden geopperd.

Afgelopen maanden in 2013 was er keihard gewerkt.
Dankzij de inzet van een 40tal mensen, verenigd in allerlei werkgroepen, onderging de oude estafette een metamorfose.
De overgang van “oud” naar “nieuw” was soepel verlopen.
Veel waardering richting het “oude” bestuur want zij hadden het fundament voor “een stevige organisatie” gelegd.

In de vergadering van het “dagelijks bestuur” op 27 september genoot men nog na van de nieuwe estafette. De ideeën, die geopperd waren, werden besproken. Daaruit bleek dat de mensen van de “oude” estafette zich heel goed ingepast hebben bij de vernieuwingen. En dat zou beloond moeten worden. En toen kwam “DE ERE-FAKKELDRAGER” naar voren.

Deze bijzondere onderscheiding zou voor personen worden die op een bepaalde manier grote waarde hebben gehad (en nog hebben) voor de stichting Fakkelestafette Weert.

Het dagelijks bestuur besloot het volgende:
In onze organisatie kunnen mensen als blijk van waardering benoemd worden tot ERE-FAKKELDRAGER. Indien men voldoet aan een aantal criteria, kan het dagelijks bestuur overgaan tot benoeming.

Onze oud-bestuursleden kwamen in aanmerking voor het draaginsigne “ERE-FAKKELDRAGER” en de daarbij behorende oorkonde.
Op de eerstvolgende vergadering van dagelijks bestuur en alle voorzitters van de werkgroepen (11 februari 2014)worden de speldjes en oorkondes overhandigd.


Maar er kunnen meer mensen ERE-FAKKELDRAGER worden. En niet alleen het dagelijks bestuur wijst die personen aan, nee…. ook vanuit de leden kunnen mensen worden voorgedragen. Als leden vinden dat een bepaald persoon in aanmerking komt voor deze benoeming omdat hij/zij enorme betekenis heeft voor de fakkelestafette kunnen ze dat melden bij het bestuur. ( natuurlijk graag met een motivatie waarom). Zelfs mensen die buiten de fakkelestafette staan, maar die toch een binding hebben, kunnen worden aangemeld.

Het dagelijks bestuur gaat met deze suggesties aan de slag en bepaalt uiteindelijk of het voorstel wordt goedgekeurd of niet.

De voorwaarden/criteria van de benoeming tot ERE-FAKKELDRAGER worden permanent gepubliceerd op de website.

               *************************************************

Op de vergadering van 11 februari dagelijks bestuur en voorzitters werkgroepen werden de leden van het oud bestuur gehuldigd.
Voorzitter Hugo Lammers spelde de heren Ger Barents, Jan Vlassak, Harrie Timmermans en Jos Keersemaekers de mooie zilveren speld van de Fakkeldrager op en overhandigde de daarbij behorende oorkonde.

Miep Gabriels, de secretaresse in dat “oude” bestuur was helaas verhinderd op 11 februari maar zij kreeg speld en oorkonde overhandigd op 19 februari.

Hugo Lammers is de volgende ERE-FAKKEL-DRAGER. Op het einde van de vergadering op 8 april met Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen richtte Cyrille Morreau zich tot Hugo. Hij zei:

Het idee, geopperd door de ambassadeurs, overgenomen door het DB met een volmondig  “JA” door 3 van de 4 leden, ondersteund en gedragen door alle voorzitters en/of gedelegeerden van de werkgroepen is het de Fakkelestafette Weert e.o. een grote eer de heer Hugo Lammers te benoemen tot ERE-FAKKELDRAGER.

Redenen: We moeten even terug naar het verleden waarin het fundament is gelegd naar het heden en de toekomst. Dus:
- Het op gang zetten van de verandering
- Het enthousiasme uitstralen waardoor we weer op pad gaan naar 20 september 2014
- Het boegbeeld van de organisatie
Dit alles brengt ons naar een organisatie, zoals die nu geworden is en een organisatie die de Fakkelestafette Weert e.o. een toekomst heeft gegeven.
Dit alles heeft ons doen besluiten je de versierselen (speldje en oorkonde) te overhandigen en je te benoemen tot ERE-FAKKEL-DRAGER.

Tijdens de informele bijeenkomst, direct na afloop van de 62ste editie van de Fakkelestafette op 20 september 2014, werden in Sociëteit Amicitia:

Jos Moonen en  Ruud Pols werden benoemd tot Ere-Fakkeldrager van de fakkelestafette.

Cyrille Morreau motiveerde het besluit van het Dagelijks Bestuur als volgt: 

Jos heeft als leider van de verkenners (nu scouting) jarenlang het muzikale gedeelte bij de herdenkingen geleid. Hij had deze verkenners zelf opgeleid! Naderhand was hij chauffeur van atleten en de pers. Wat dat betreft was hij “een vliegende keep”. Hij wist alle straatjes, mensen reden graag achter hem aan want dan kwamen ze altijd bij het monument terecht. Veel gereden maar nooit een proces verbaal. Een stille kracht op de achtergrond waar je nooit tevergeefs een beroep op doet!

Ook bij Ruud was de muziek het bruggetje. Als jonge trommelaar ging Ruud mee naar Brussel. Later werd hij chauffeur van de atleten. Maar er was meer: Medeorganisator van de vlooienmarkten, organisator van de kienavonden en een volleerd tribune-opbouwer. Ook voor Ruud geldt: je kunt er altijd een beroep op doen! Maar het liefst werkt hij in de “luwte”.  

Tijdens de informele bijeenkomst, direct na afloop van de 63ste editie van de Fakkelestafette op 19 september 2015, werden in Sociëteit Amicitia:

Ere-Fakkeldrager Jen Adams,

 

Tijdens de informele nazit op zaterdag 19 september 2015 heeft voorzitter Hugo Lammers bekend gemaakt dat het bestuur de heer Jen Adams heeft benoemd tot Ere-Fakkeldrager van de stichting Fakkelestafette Weert e.o. De hierbij horende versierselen zijn hem nog diezelfde avond opgespeld en overhandigd.

De benoeming heeft plaatsgevonden op voordracht van mensen buiten het bestuur en is door het bestuur van harte ondersteund.

 Jen Adams heeft dit jaar voor de 11e keer als chauffeur meegewerkt aan de Fakkelestafette. Daarnaast was Jen Adams ook betrokken bij de Fakkelestafette vanwege zijn medewerking aan de opbouw van de Muziekshow. Verder helpt hij mee bij het plakken en plaatsen van de reclameborden voor de Fakkelestafette.

 

Daarnaast zorgt Jen Adams er al 18 jaar voor dat de stichting in de gemeente Cranendonck een herdenking met cachet mag meemaken.

 

Jen Adams mag, samen met anderen, als drijfveer achter de nieuwe vorm van de Fakkelestafette worden beschouwd, specifiek dan voor de herdenkingen in Cranendonck. Hij schuwt het niet om bestuurders aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en het dan ook voor elkaar te krijgen dat er vanuit het bestuur van de gemeente Cranendonck voldoende aandacht is voor de stichting Fakkelestafette Weert e.o. 

Jen Adams heeft sinds de invoering van de Fakkelestafette nieuwe stijl een enorme impuls gegeven aan de uitvoering van deze nieuwe vorm. Het bestuur weet dit te waarderen en kan de voordracht dan ook zeer ten zeerste ondersteunen. Zij onderstreept dit met de benoeming van Jen Adams tot Ere-Fakkeldrager.

 

Ere-Fakkeldrager Jef Snellings
 

Sinds 1998 maakt Jef Snellings als bestuurslid deel uit van de Koninklijke Nationale Strijdersbond Bilzen (B). In datzelfde jaar werd hij ook voorgesteld aan het bestuur van het 13 Augustus-comité dat de herdenking aan het kruisje in Rijkhoven (B) organiseert. Bij dit kruisje wordt de laffe moord op moeder en dochter Thijs-Valkenborg in de Tweede Wereldoorlog herdacht.

Daarnaast organiseert het 13 Augustus-comité ook al jaren de ontvangst van de Fakkelestafette. Tot 2013 via een ontvangst van de atleten, chauffeurs en overige deelnemers met warme maaltijd na de herdenking alsmede met de mogelijkheid tot overnachting in Bilzen, sinds 2013 nog steeds via de ontvangst van de speciaal daarvoor naar Rijkhoven gekomen medewerkers van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. met een herdenking aan het kruisje en aansluitend met een warme maaltijd in het patronaatsgebouw in Rijkhoven. De deelnemers van de Fakkelestafette ervaren nog steeds elk jaar de hartverwarmende gastvrijheid van de medewerkers van het 13 Augustus-comité. 

Sinds 2003 is Jef Snellings voorzitter van het 13 Augustus-comité en heeft hij vanuit die functie dan ook vele taken vervuld om de herdenking en de aansluitende ontvangst in Rijkhoven tot een waardige bijeenkomst en een succesvol samenzijn te maken.

Te denken valt hierbij aan het regelmatig plannen en organiseren van de nodige vergaderingen, het organiseren van bingo-avonden om de kosten van deze herdenkingen en ontvangsten te kunnen dragen, het promoten van de herdenkingen middels uitnodigingen en reclame-uitingen, het organiseren van de catering ten behoeve van de warme maaltijd na afloop van de herdenking, het onderhoud van het kruisje en de omliggende openbare ruimte, het voorbereiden en organiseren van de herdenking zelf met alle daarbij horende zaken als teksten, bloemen, vlaggen, genodigden en niet te vergeten de ondersteuning van de gemeente en politie. 

De Fakkelestafette komt al jaren rond 22 september naar de herdenking van de gevallen moeder en dochter Thijs-Valkenborg en is dankbaar voor alle zorg die het 13 Augustus-comité hieraan besteedt. Dit is dan ook reden geweest voor het bestuur van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. om dit comité in de persoon van Jef Snellings te benoemen tot Ere-Fakkeldrager van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. als dank voor zijn tomeloze inzet ten behoeve van de gemeenschap Rijkhoven en de Stichting Fakkelestafette. 

De hierbij horende onderscheiding en oorkonde werden Jef Snellings uitgereikt door voorzitter Hugo Lamers tijdens de nazit op vrijdag 16 september 2016 in Rijkhoven.

 

Ere-Fakkeldrager Jan van de Bosch 

Jan van de Bosch viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum bij de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. Jan heeft in deze 40 jaar laten zien dat hij zich betrokken voelt bij deze organisatie, en wel op meerdere terreinen.

Zo is Jan 40 jaar geleden als atleet van AV Weert begonnen bij de Fakkelestafette, en daarmee sportief deelnemer aan de Fakkelestafette die destijds nog van Weert naar Brussel en weer terug naar Weert ging.

Naast zijn atleet zijn heeft Jan zich bij AV Weert ook bezig gehouden met het trainen van atleten voor de Fakkelestafette. Hij zorgde er verder voor dat iedereen klaar was voor het evenement en dat alle reglementen rondom de deelname bij elkaar waren en nageleefd werden. Daarnaast zorgde Jan er in het verleden voor dat atleten allemaal in een soortgelijk tenue/trainingspak ten tonele verschenen. In de laatste jaren heeft Jan en zijn echtgenote er voor gezorgd dat de door de Stichting aangeschafte en in bruikleen gegevens tenues verdeeld werden onder de deelnemers en dat deze na gebruik gewassen werden en opgeslagen voor een volgend jaar. 

Jan heeft de afgelopen twee jaar extra inzet getoond door de rol van groepsleider op route 2, de route van Weert naar Cranendonck en terug, op zich te nemen. Dit deed Jan naast zijn taak als coördinator van AV Weert voor de Fakkelestafette. In deze laatste rol zorgde Jan ervoor dat alle aangemelde atleten op een juiste manier werden verdeeld over de drie routes die de Fakkelestafette aan doet. 

Jan van de Bosch fungeert al jaren als waardevolle spil tussen AV Weert en de Fakkelestafette Weert en is daardoor heel belangrijk geweest voor de relatie tussen AV Weert en de Fakkelestafette. Jan is altijd een stabiele factor gebleken waar wij als organisatie vol vertrouwen op konden bouwen.

Gesteld mag worden dat wij Jan van de Bosch zien als een boegbeeld voor AV Weert in relatie tot de organisatie van de Fakkelestafette Weert e.o. 

Als dank hiervoor hebben wij als bestuur van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. Jan van de Bosch dan ook ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij de Fakkelestafette benoemd tot Ere-Fakkeldrager.


Eric van den Kerkhof

Op dinsdagavond 12 december 2017 is Eric van den Kerkhof benoemt tot Ere-Fakkeldrager van de Fakkelestafette. Dit gebeurde tijdens de afsluitende bijeenkomst van dagelijks bestuur en voorzitters van de diverse commissies.
Eric is al 41 jaar betrokken bij de Fakkelestafette.
Vele jaren heeft Eric deelgenomen als atleet van zowel de dag als de nachtploeg.
Na het stoppen als atleet is hij ingestapt als groepsleider wat hij vele jaren gedaan heeft.
Tussendoor heeft hij samen met voorzitter Hugo alle 11 de edities de kar getrokken bij de mini-estafette.
Zowel bij de 50steals de 60steeditie van de Fakkelestafette is hij erg betrokken geweest bij diverse extra activiteiten rondom deze jubilea. Hij had tevens zitting in de Stichting vrienden Fakkelestafette die ter gelegenheid van het jubileumjaar in het leven is geroepen.
Gaandeweg vanaf zijn groepsleiderschap heeft hij zich ook binnen de Fakkelestafette toegelegd op speciale zaken zoals de verkeersregelaars, de Rumolduskapel, de begeleiding van atleten en vele technische werkzaamheden die nodig waren.
De afgelopen jaren heeft Eric als bestuurslid operationele zaken deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de Stichting Fakkelestafette Weert e.o.
 
Het moge duidelijk zijn dat Eric enorme verdiensten voor de Fakkelestafette heeft gehad en dat een Ere-Fakkeldragerschap dan ook geheel op zijn plaats is.


Monique Caris


Op dinsdagavond 12 december 2017 is Monique Caris-Frenken benoemt tot Ere-Fakkeldrager van de Fakkelestafette. Dit gebeurde tijdens de afsluitende bijeenkomst van dagelijks bestuur en voorzitters van de diverse commissies.
Monique is pas sinds 2011 betrokken bij de Fakkelestafette maar haar verdiensten voor de Fakkelestafette zijn bijzonder en enorm te noemen.
In 2011 en 2012 waren er diverse h=jubilerende activiteiten waarbij Monique organisatorisch nauw betrokken was.
Achter de schermen werkte ze daarnaast met voorzitter Hugo en het oude dagelijkse bestuur aan een geheel nieuwe opzet en bijbehorend nieuw dagelijks bestuur.
Vanaf het begin (2013) hiervan maakt ze als secretaris deel uit van de Stichting Fakkelestafette Weert eo maar ook secretaris van de Stichting Muziekshow Weert (inmiddels opgeheven) en de stichting Vrienden Fakkelestafette.
Als secretaris is ze al deze jaren de spil van de stichtingen geweest en heeft ze zeer veel werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe opzet vorm te geven.
Alle terreinen en vakgebieden kwamen aan bod, moesten aangeboord worden en verzorgd worden wat resulteerde in zowat dagelijkse bezigheden voor de Fakkelestafette.
 
Bij deze verdiensten is een Ere-Fakkeldragerschap zeer op zijn plaats en dat werd onderstreept met een luid applaus van alle betrokkenen op de bijeenkomst.