Nieuws

Reünie 22 september 2018


AVG en Reunie

Graag informeren wij over het meest recente nieuws dat wij u te melden hebben. AVG en uw gegevensU heeft wellicht de .....

Fietsprotocol

Dit protocol is opgesteld voor de veiligheid van de deelnemers van de Fakkelestafette en veiligheid van iedereen die met de Fakkelestafette wil meefietsen. Omdat de Fakkelestafette een bewegend evenement is, is het van groot belang dat een ieder die met de tocht wil meefietsen onderstaand protocol leest en zich hieraan houdt.

 
Specifiek:

1.
Aanwijzingen van de volgende personen moeten altijd worden opgevolgd:

 

·      de verkeersregelaars (herkenbaar aan de kleding);

·      de groepsleider;

·      mensen van de organisatie.

2.
Indien u met de Fakkelestafette wil mee fietsen dan blijft u achter de colonne fietsen (achter de laatste auto cq motor). U maakt als fietser geen deel uit van de colonne.

3.
Er mag niet vlak voor, achter of naast de atleten gefietst worden

(ook niet over het trottoir).

4.    
Het is als fietser niet toegestaan om tussen de voertuigen van de colonne te gaan fietsen of de colonne te doorkruisen.

5.
Daar waar de atleten opstellen om in formatie richting een monument te gaan wordt van u verwacht dat u alvast doorfietst naar het monument om vervolgens daar, samen met de genodigden, de atleten op te wachten. Vervolgens kunt u daar samen met de atleten en de genodigden de ceremonie bijwonen.

6.
Bij de monumenten bepaalt de groepsleider het verloop van de herdenking. Het kan zijn dat deze u aangeeft waar u uw fiets dient te stallen.

7.
Tijdens de Fakkelestafette zijn er voor de deelnemers georganiseerde ontvangsten ingelast. Deze ontvangsten zijn alleen toegankelijk voor deelnemers van de Fakkelestafette.

Algemeen:

1.
De normale verkeersregels zijn voor één ieder die met de Fakkelestafette wil meefietsen van kracht, dit betekent dus onder andere voor u het volgende:

 

a.     u fietst met maximaal twee personen naast elkaar;

b.     u fietst zo veel mogelijk met twee handen aan het stuur;

c.      u fietst zo veel mogelijk rechts van de weg;

d.     u houdt voldoende afstand tot uw voorganger;

e.     let op elkaar en laat u niet afleiden tijdens het fietsen;

f.      blijf normaal fietsen en haal geen rare stunten uit;

g.     daar waar er een fietspad is fiets u op het fietspad;

h.     op kruispunten gelden voor u de normale verkeersregels;

2.
Indien u met de Fakkelestafette meefietst dan doet u dit geheel op eigen risico.

 


Vergeet u alstublieft niet om tijdens de herdenkingen uw GSM op stil of uit te zetten.

 

Wij wensen u namens de Stichting Fakkelestafette Weert e.o. een mooie dag toe.


·       De organisatie en de aangewezen verkeersregelaars kunnen besluiten om,
        indien nodig, van bovenstaande regels af te wijken.

·       Dit protocol wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast

        Dit protocol is opgesteld in: juni  2015 door Stichting Fakkelestafette Weert e.o.