Nieuws

Reünie 22 september 2018


AVG en Reunie

Graag informeren wij over het meest recente nieuws dat wij u te melden hebben. AVG en uw gegevensU heeft wellicht de .....


VOORWAARDEN “ERE-FAKKELDRAGER” 

 

 De “Ere-Fakkeldrager”

 

De “Ere-Fakkeldrager” is de titel voor een natuurlijk bestaand persoon die een (bijzondere) prestatie of inzet geleverd heeft welke de fundamenten van de stichting Fakkelestafette Weert e.o. verstevigt en welke de organisatie een groot profijt oplevert in welke vorm/zin dan ook. 

De geleverde prestatie moet om niet zijn.

De “Ere-Fakkeldrager” mag de grondbeginselen van de Fakkelestafette Weert e.o. nooit in diskrediet brengen.

De “Ere-Fakkeldrager” hoeft niet daadwerkelijk direct bij de organisatie van de Fakkelestafette Weert e.o. betrokken te zijn. 

De “Ere-Fakkeldrager” wordt benoemd door het dagelijks bestuur.

Een weerwoord hierop is niet mogelijk en maakt het besluit van het dagelijks bestuur daarmee onherroepbaar.

Slechts het dagelijks bestuur, geconfronteerd met feiten die op het moment van benoeming niet bekend waren, kan het besluit herroepen. 

De “Ere-Fakkeldrager” staat als vast item op de “to-do-list” van het dagelijks bestuur. 

Van het dagelijks bestuur moeten 3 van de 5 leden achter de benoeming staan. 

Een “Ere-Fakkeldrager” kan worden voorgedragen door eenieder die zich betrokken voelt bij de organisatie van de Fakkelstafette Weert e.o. Een gedegen onderbouwing dient onderdeel uit te maken van de voordracht.

Een deelnemer die 50 jaar of langer een bijdrage levert aan de Fakkelestafette, in welke functie dan ook, wordt automatisch voorgedragen voor een benoeming tot “Ere-Fakkeldrager”. 

“Ere-Fakkeldragers” worden in principe op de jaarlijkse officiële afsluiting benoemd.

Door omstandigheden gedwongen kan het dagelijks bestuur hiervan afwijken. 

Aan de titel “Ere-Fakkeldrager” is een draaginsigne verbonden alsmede een oorkonde ter onderstreping van de benoeming. 

Om het unieke karakter van de titel “Ere-Fakkeldrager” te waarborgen is het geen verplichting om jaarlijks de titel aan iemand te doen toekomen.

voorbeeld Speld              voorbeeld oorkonde